wrażliwe szyjki zębowe

Gdyby różnica tempa wzrostu po transplantacji do zwierząt WT i TKO odzwierciedlała zdarzenie o podłożu immunologicznym, oczekiwalibyśmy, że linie komórkowe zebrane od biorców WT będą poddane edycji immunologicznej i nie będą już wykazywać ograniczonego wzrostu w kolejnych przeszczepach WT. Odwrotnie, jeśli spowolniony wzrost był głównie spowodowany utratą korzystnego mikrośrodowiska zapalnego, oczekiwalibyśmy, że komórki zebrane od biorców WT będą wykazywały cechy wzrostu podobne do komórek zebranych od zwierząt TKO. Zgodnie z rolą edycji immunologicznej, komórki nowotworowe zebrane od biorców WT wykazywały znacznie zwiększony wzrost w kolejnych przeszczepach WT w porównaniu z komórkami zebranymi od myszy TKO, pomimo nierozróżnialnych szybkości wzrostu w hodowli (P <0,0001) (Figura 7, D i E). Aby bezpośrednio przetestować zdolność adaptacyjnych komórek odpornościowych do ograniczania wzrostu nowotworów wywodzących się z TKOB BALB / c, następnie transplantowano guzy myszom pozbawionym odporności adaptacyjnej z powodu utraty genu aktywującego rekombinację 2 (myszy RAG-KO). Jak zaobserwowano u myszy BALB / c TKO, nowotwory rosły szybciej u myszy RAG-KO w porównaniu z kontrolą WT (P <0,0001) (Figura 7, F i G), wskazując na rolę odporności adaptacyjnej w ochronie nowotworu. Odkrycia te sugerują, że niepowodzenie w edycji immunologicznej powstających guzów może stanowić część podatności na nowotwór u myszy TKO BALB / c (36,37). Na podstawie tych wyników postawiliśmy hipotezę, że utrata adaptacyjnych komórek odpornościowych u myszy BALB / c TKO może dalej przyspieszyć wzrost nowotworu, i wygenerowaliśmy myszy z niedoborem GM-CSF, IL-3, IFN-y i RAG-2. Te myszy TKO RAG-KO szybko rozwinęły przytłaczające zapalenie płuc, które uniemożliwiło ocenę częstości występowania raka płuca u większości zwierząt wymagających poświęcenia przed osiągnięciem 3 miesiąca życia. Omówienie Nasze wyniki są zgodne z bezpośrednią rolą komórek krwiotwórczych w powstawaniu raka płuc. Obie komórki szpikowo-limfatyczne są obecne w mikrośrodowisku nowotworu, a przywrócenie normalnej funkcji immunologicznej poprzez przeszczep szpiku kostnego wydaje się zapobiegać onkogenezie w tym układzie. Te odkrycia dodatkowo wspierają funkcję układu odpornościowego i szlaków zapalnych w rozwoju raka płuc, jak stwierdzono w innych modelach (12, 18. 21). Nawet w przypadku braku modyfikacji linii zarodkowej w znanych onkogenach lub supresorach nowotworowych guzy powstałe u myszy BALB / c TKO mają znaczące podobieństwo morfologiczne i molekularne z innymi modelami raka płuc, w tym aktywację sygnalizacji MAPK i autokrynnego wydzielania IL-6 ( 7, 8, 15). Podobnie jak gruczolakorak u ludzi, nowotwory powstające u myszy BALB / c TKO postępują powoli przez okres miesięcy, zaczynając jako mikroskopijne zmiany i ostatecznie rozwijając się w duże masy, które dają przerzuty do odległych miejsc. Dokładne zdarzenia molekularne, które odróżniają te wczesne nowotwory od bardziej zaawansowanych, pozostają do zbadania, ale mogą być istotne dla wczesnych zdarzeń w rozwoju ludzkiego raka płuca, ponieważ, w braku manipulacji onkogennych, nabłonek płucny u myszy BALB / c TKO bardziej przypomina przednowotworowy nabłonek u ludzi. U myszy BALB / c TKO tworzenie guzów zaczyna się od rozregulowania immunologicznego. Wykazaliśmy wcześniej, że utratę homeostazy immunologicznej u myszy z niedoborem GM-CSF. Można przypisać, co najmniej w części, defektom w sekrecji MFG-E8 i uzyskanej zmniejszonej zdolności do rozpoznawania i fagocytozy komórek apoptotycznych. Te komórki apoptotyczne wywołują następnie nieodpowiednią reakcję zapalną charakteryzującą się wytwarzaniem zapalnych cytokin, takich jak IL-6 i pochyleniem Th17 (23). To przekrzywienie Th17 może w rzeczywistości przyczynić się do wytwarzania IL-6 w mikrośrodowisku płucnym, podobnie do roli komórek Th17 w wydzielaniu IL-6 ostatnio opisanym w dwóch przeszczepialnych modelach raka (38).
[przypisy: kłykciny kończyste leczenie, olx sulechów, martwa cisza cda ]