Wpływ typu stanowiska biurowego na aktywność fizyczną i stres cz. 2

width=300Wyniki

Pracownicy zatrudnieni w pokojach otwartych byli bardziej aktywni niż w prywatnych pokojach lub gabinetach (otwarty pokój vs. prywatny pokój = 225.52 mG (średnio o 31.83%) (95% CI 136,57 do 314,46); otwarty pokój vs gabinet = 185,13 mG (średnio 20,16%) (95% CI 66,53 do 303,72)). Ponadto pracownicy zatrudnieni w pokojach otwartych odczuli mniejszy stres w biurze niż w gabinetach (-0,27 (średnio o 9,10%) (95% CI -0,54 do -0,02)). W końcu wyższa aktywność fizyczna w biurze związana była z niższym napięciem fizjologicznym (większa zmienność rytmu serca w dziedzinie czasu) poza biurem (-26.12 ms / mG (średnio o 14,18%) (95% CI – 40,48 do -4,16) ).

Wnioski

Typ stanowiska pracy biurowej był związany ze zwiększoną aktywnością fizyczną oraz zmniejszonym napięciem fizjologicznym i postrzeganym. Badania te podkreślają, że projekt biurowy, napędzany przez typ stanowiska biurowego, może być czynnikiem promującym zdrowie.
[więcej w: kalafior wartości odżywcze, kalarepa kalorie, olx myślenice ]