Rekombinowana ludzka leptyna u kobiet z podwzgórzowym brakiem miesiączki ad 5

Poziomy LH, FSH, estradiolu, progesteronu, inhibiny A i inhibiny B u trzech osób, które uległy owulacji podczas leczenia r-metHuLeptin. Zacienione obszary przedstawiają SD średniego poziomu hormonów u 44 kobiet z normalnymi cyklami.22 LH mierzono przy użyciu dwufunkcyjnego, monoklonalnego, nieisotopowego układu (Abbott Laboratories), a wartości LH i FSH wyrażano jako ekwiwalenty Drugi międzynarodowy preparat referencyjny 71/223 ludzkich norm gonadotropin menopauzalnych w celu porównania ich z danymi uzyskanymi uprzednio przy użyciu tych norm. Trzech z ośmiu badanych miało owulacyjny cykl menstruacyjny podczas terapii r-metHuLeptin (P <0,05 dla porównania z oczekiwaną szybkością spontanicznej owulacji o 10 procent). Owulacja wystąpiła 28, 35 i 58 dni po rozpoczęciu leczenia u pacjentów, którzy mieli niewydolność podwzgórzową przez odpowiednio 14 lat, 6 lat i 9 miesięcy. Poziomy LH, FSH, estradiolu i inhibiny A (białka wydzielanego przez komórki ziarniste dominującego pęcherzyka i ciałka żółtego) 21 podczas cyklu owulacyjnego były w granicach SD średniej dla kobiet z normalnymi cyklami, a poziomy progesteronu w granicach 2 SD średniej (rysunek 1). Continue reading „Rekombinowana ludzka leptyna u kobiet z podwzgórzowym brakiem miesiączki ad 5”

Poziomy alfa-fetoproteiny w drugiej macierzyńskiej matce w okresie trymestru i późniejsze ryzyko nagłej śmierci niemowląt czesc 4

Techniki regresji obejmowały użycie wiarygodnych błędów standardowych, jak również unikatowych identyfikatorów matek, aby uwzględnić zależności między porodem a tą samą matką. Statystyczne znaczenie terminów interakcji oceniano za pomocą testu Walda, a wyniki uznawano za znaczące, gdy wartość P była mniejsza niż 0,01. W analizie wielu zmiennych pominięto obserwacje, dla których brakowało wartości, dla których w połączonej bazie danych ukończono ponad 99,8%. W przypadku zmiennych, które były 99,8% lub mniej kompletne w połączonej bazie danych, brakujące wartości oszacowano za pomocą wielu wielowymiarowych imputacji. 19 Dobroć dopasowania modeli oceniono za pomocą testu Hosmer-Lemeshow na podstawie decylów prawdopodobieństwa. Continue reading „Poziomy alfa-fetoproteiny w drugiej macierzyńskiej matce w okresie trymestru i późniejsze ryzyko nagłej śmierci niemowląt czesc 4”

Niedoczynność przytarczyc i autoimmunologiczne zespoły polendokrynne

W przeglądzie autoimmunologicznych zespołów wieloendokrynnych, Eisenbarth i Gottlieb (wydanie z 13 maja) nie są, naszym zdaniem, wystarczająco do omówienia autoimmunologicznej niedoczynności przytarczyc i ostatnich postępów w jej zrozumieniu. Autoimmunologiczna niedoczynność przytarczyc występuje u 80% do 85% pacjentów z autoimmunologicznym zespołem polendokrynnym typu I i do 5% pacjentów z autoimmunologicznym zespołem wielonarządowym typu II. Autoantygeny były nieznane, dopóki zewnątrzkomórkowa domena receptora wykrywającego wapń nie została zidentyfikowana jako potencjalny cel. Receptorem wykrywającym wapń jest receptor sprzężony z białkiem G na powierzchni komórki, poprzez który dochodzi do przytarczyc, komórek tarczycy C i różnych nerek. komórki rozpoznają i reagują na zmiany w zjonizowanym wapniu, aby utrzymać homeostazę wapnia. Continue reading „Niedoczynność przytarczyc i autoimmunologiczne zespoły polendokrynne”

Lumpektomia plus Tamoksyfen z lub bez napromieniania u kobiet w wieku 70 lat lub starszych z wczesnym rakiem piersi czesc 4

Proces ten powtórzono dla ocen lekarzy. Wszystkie wartości P są obustronne i nieskorygowane pod względem wielokrotności. Zgodnie ze standardową polityką CALGB formalne raporty z monitorowania, w tym analiza wszystkich punktów końcowych badania, były składane co sześć miesięcy do niezależnej komisji monitorującej dane i bezpieczeństwo. Badanie pozwoliło przekroczyć założone cele z powodu mniejszej niż oczekiwano liczby zdarzeń. W październiku 2000 r. Continue reading „Lumpektomia plus Tamoksyfen z lub bez napromieniania u kobiet w wieku 70 lat lub starszych z wczesnym rakiem piersi czesc 4”

Badanie in vivo i in vitro mechanizmu indukowanej prednizonem insulinooporności u zdrowych osób.

Insulinooporność wywołana prednizonem może zależeć od zmniejszonej wrażliwości (defekt receptora) lub zmniejszonej odpowiedzi na insulinę (wada postceptorowa). W celu wyjaśnienia mechanizmu indukowanej prednizonem insulinooporności, przeprowadzono infuzję [3H] glukozy (1 mikroCi / min) przez 120 minut przed i podczas klamry eu-glikemicznej powtórzonej przy około 100, około 1000 i około 10 000 mikroU / ml stanie ustalonym stężenie insuliny w osoczu u 10 zdrowych osób o prawidłowej wadze, w wieku 35 +/- 7 lat. Każdy test powtórzono po 7-d podaniu placebo lub prednizonowi (15 plus 15 mg / d na osobnika), w losowej sekwencji z przerwą mo między dwoma testami. Średni poziom glukozy we krwi na czczo (89,5 +/- 2,1 vs. 83,7 +/- 1,9 mg / dl) i średnie wartości insuliny na czczo na czczo (17,8 +/- 1,2 vs. Continue reading „Badanie in vivo i in vitro mechanizmu indukowanej prednizonem insulinooporności u zdrowych osób.”

operacja przepukliny pachwinowej sposobem lichtensteina

Obserwowaliśmy również rozległą fluorescencję wzdłuż aksonu nerwu odpiszczelowego (ryc. 2L). Chociaż zaobserwowaliśmy silne barwienie dla PGP9.5, nie mogliśmy wykryć znaczącego sygnału sfGFP na zakończeniach nerwowych ani nagiej skóry, ani owłosionej skóry tylnej łapy myszy w preparatach na całej górze skóry (Figura 2M i dodatkowa Figura 2E). Ryc. 2sfGFP-NaV1.9 wzory ekspresji. Continue reading „operacja przepukliny pachwinowej sposobem lichtensteina”