Rekombinowana ludzka leptyna u kobiet z podwzgórzowym brakiem miesiączki ad

Wszyscy mieli stabilną masę (w granicach 15 procent idealnej masy ciała przez sześć miesięcy lub więcej) i byli poza tym zdrowi, bez aktywnych zaburzeń odżywiania, i nie przyjmowali leków, w tym estrogenu, przez co najmniej trzy miesiące. Żadna z kobiet nie miała hirsutyzmu, trądziku, ani stosunku hormonu luteinizującego (LH) do hormonu folikulotropowego (FSH) więcej niż 1,5, a wszystkie miały normalny poziom tyreotropiny i prolaktyny. Czternaście kobiet zostało zapisanych. Osiem otrzymało r-metHuLeptin, a sześć służyło jako kontrola.
Projekt badania
Pacjenci w Active Treatment Group
Osiem badanych było badanych od 2002 do 2003 roku i dostarczyło pisemną świadomą zgodę na udział w prospektywnym badaniu r-metHuLeptin. Protokół został zatwierdzony przez komisje przeglądowe w Centrum Medycznym Beth Israel Deaconess i Szpitalu Ogólnym w Massachusetts. Został on przeprowadzony na podstawie badań nad nowymi lekami. Badanie zostało zaprojektowane przez naukowców akademickich; dane zostały zgromadzone przez badaczy akademickich i przeanalizowane przez badaczy i Amgen.
Podczas jednomiesięcznego okresu obserwacji badani pobierali cotygodniowe próbki krwi do oznaczania poziomów leptyny, LH, FSH, estradiolu, progesteronu, inhibiny A, inhibiny B, tyreotropiny, wolnej tyroksyny (T4), wolnej trijodotyroniny (T3), kortykotropiny , kortyzol, insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF-1), białko wiążące IGF 3, fosfatazę alkaliczną kości i osteokalcynę. Próbkę moczu zebrano około dwie godziny po pierwszym pustynnym poranku w celu oznaczenia poziomów usieciowanych N-telopeptydów kolagenu typu I. U wszystkich osób ustalono skład ciała (masę tłuszczu) i gęstość kości na początku i na końcu początkowego jednomiesięcznego okresu obserwacji za pomocą impedancji bioelektrycznej (systemy RJL) i absorpcjometrii rentgenowskiej o podwójnej energii (Hologic QDR- 4500). Następnie badani zostali przyjęci do Ogólnego Centrum Badań Klinicznych Centrum Medycznego Diakoness Beth Israel przez 12 godzin (od 19 do 7 rano), podczas których pobierano krew co 10 minut w celu pomiaru stężenia leptyny, LH (jako miary wydzielania GnRH), tyreotropina i kortykotropina. Następnego dnia rano określono spoczynkową szybkość metaboliczną (Metaboliczny monitor DeltraTrac II, SensorMedics) i ultrasonografię miednicy przezpochwowej lub przezbrzusznej (z przetwornikiem wypukłym ATL HDI 1500, 5-MH). Po tych badaniach osobnicy podawali podskórnie r-metHuLeptin (0,08 mg na kilogram masy ciała na dzień) podskórnie przez dwa do trzech miesięcy, przy czym 40% dziennej dawki podano o 8 rano i 60% o 20 wieczorem, aby naśladować normalna dobowa zmiana poziomów leptyny.17 Po dwóch tygodniach badani poddali się kolejnemu badaniu częstego pobierania próbek w celu oceny wpływu leptyny na osie podwzgórze-przysadka mózgowa. Pacjentów pouczono, aby nie zmieniali swojej diety i poziomu wysiłku; przestrzeganie było oceniane za pomocą dziennych zapisów ćwiczeń i czterodniowych dzienników żywności wypełnionych przed każdym przyjęciem.
Podczas leczenia badani byli obserwowani co tydzień w celu uzyskania próbek do pomiaru poziomu hormonów i markerów kostnych oraz poddawanych ultrasonografii miednicy; skład ciała określano za pomocą impedancji bioelektrycznej raz w tygodniu i za pomocą absorpcjometrii rentgenowskiej o podwójnej energii co drugi tydzień
[więcej w: papkowaty stolec, niedrożność dwunastnicy, kruczenie w jelitach ]
[przypisy: klasterowe bóle głowy, olx sulechów, klasyfikacja icd 10 ]