weterynarz olkusz armii krajowej

Za pomocą immunohistochemii myszy BALB / c TKO wykazały jądrowy pSTAT3 w nabłonku płucnym u 2 z 4 badanych zwierząt; podobne barwienie nie było widoczne w dobranych wiekowo myszach WT (n = 4) (dane nie przedstawione). Chociaż IL-6 był znacząco zwiększony w starszych myszach BALB / c TKO, IL-6 nie była jedyną podwyższoną cytokiną promującą nowotwór u tych zwierząt. Poziomy IL-17 były istotnie zwiększone u 1-letnich myszy BALB / c TKO w porównaniu z dobranymi wiekiem zwierzętami WT (P = 0,004), co sugeruje, że wiele szlaków zapalnych promujących nowotwór może działać równolegle w tym układzie (Figura 3D ). Podwyższony poziom cytokin promujących nowotwór obecnych w surowicy BALB / c TKO i płynie BAL może odnosić się do ukrytej tendencji do zwiększonej produkcji cytokin prozapalnych u tych zwierząt. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami na myszach BL6, stwierdziliśmy, że pobudzone komórki T T CD4 + BALB / c wytworzyły skośny profil cytokin w porównaniu z WT, z podwyższonymi poziomami IL-6 i IL-17 oprócz ogólnie zwiększonych poziomów typu Th2 cytokiny (IL-6, P = 0,004; IL-17, P = 0,04) (Figura 3E, dodatkowa Figura 3 i pozycje 22, 23). W przeciwieństwie do IL-6 i IL-17, różnice w TNF-a nie obserwowano wydzielania i IL-1. nie było wytwarzane na wykrywalnych poziomach przez komórki TKO lub WT T (Figura 3E i dane nie przedstawione). Odkrycia te sugerują, że cytokiny wytwarzane z komórek T infiltrujących płuca mogą częściowo odpowiadać podwyższonym poziomom cytokin promujących nowotwór obserwowanych w płynie BAL. Co więcej, bardziej przekrzywianie Th2 może sprzyjać wzrostowi guza, ponieważ odpowiedzi Th2 zostały ostatnio połączone ze zwiększoną inwazją guza i przerzutami poprzez wpływ na funkcję komórek mieloidowych Gr-1 + CDllb + (32). Produkcja chemokin dla makrofagów była również różna u myszy BALB / c WT i TKO. Hodowane makrofagi od myszy TKO wytwarzały zasadniczo podwyższony poziom białka A10 indukowanego przez chemokinę zapalną (IP-10) w połączeniu ze zmniejszonym wydzielaniem czynnika chemotaktycznego Treg CCL22 (P = 0,002 dla obu chemokin) (Figura 3F, Suplementy Ryc. 3 i odn. 23). Zauważono również subtelniejsze, choć statystycznie znaczące, zmniejszenie chemokin KC i białek zapalnych makrofagów 2 (MIP-2), jak również zwiększone wydzielanie chemokiny MIP-1 (3, chociaż biologicznego znaczenia tych małych różnic trudno jest uzyskać. rozróżnienie (P = 0,002 dla wszystkich 3 chemokin) (dodatkowa Figura 3). Wykazano, że funkcjonalne Trefy hamują wzrost nowotworu w innych modelach raka wywołanego zapaleniem, co sugeruje, że niedobór rekrutacji Treg z powodu zmniejszonego wydzielania CCL22 z makrofagów BALB / c TKO sprzężonych z wytwarzaniem zapalnej chemokiny może dalej wspierać wzrost nowotworu (33). BALB / c Guzy płuc TKO wydzielają IL-6 i wywołują odpowiedź zapalną u gospodarzy wtórnych. Biorąc pod uwagę dowody łączące nowotwory płuc BALB / c TKO2 z zapalnym mikrośrodowiskiem, a w szczególności z IL-6, szukaliśmy następnie możliwości zbadania zdolności tych guzów do bezpośredniego wydzielania mediatorów stanu zapalnego. Aby zbadać te nowotwory w izolacji, stworzyliśmy serię linii komórkowych pochodzących z pierwotnych guzów płuc. Następnie wybraliśmy dwa z tych guzów (MDAC1 i MDAC8) w celu bardziej szczegółowego badania, przy użyciu panelu do wykrywania 21-cytokin do badania wydzielania cytokin przez te linie komórkowe. Dwa nowotwory płuc wytwarzały podobny zestaw cytokin, w tym chemokiny KC, białko chemotaktyczne monocytów Al (MCP-1) i MIP-1 (3, czynnik angiogenny VEGF i IL-6. VEGF jest zaangażowany w tworzenie nowotworu płuc w innych układach i jest wydzielany przez wiele linii komórek nowotworowych myszy, w tym płuca Lewisa (LL) linii nowotworu płuca (Figura 4A)
[więcej w: krążek międzykręgowy, kalprotektyna, olx myślenice ]